lub
1 głos

Blokada IP zbyt restrykcyjna nowe sugestia

Przykład: Korzystam z LTE od Play i został mi zablokowany dostęp do moich kont email gdyż mój "... Adres IP był blokowany ze względu na błędne próby autoryzacji na jedną ze
skrzynek pocztowych w obrębie innej usługi hostingowej ...".

Czyli inny abonent Play coś nabroił na innym koncie ale ponieważ IP od Play jest wspólne dla wielu użytkowników to dostęp do konta został zablokowany również mi, przez co nie otrzymałem na czas ważnego maila. Program pocztowy co prawda zgłaszał błąd "... Przekroczono limit czasu połączenia z serwerem pocztaXXX.kei.pl ..." jednak robił to w tle i nie miałem świadomości, że jest blokada tylko myślałem, że mail jeszcze nie został wysłany.

Sugestia: dodać powiadomienie o blokadzie za pośrednictwem email (na zapasowe konto email) lub powiadomienie sms tak jak to robi google gdy następuje prawidłowa próba logowania do poczty z zablokowanego adresu IP. Najlepiej jeszcze z możliwością kliknięcia w link, który tą blokadę zdejmie dla danego IP i konta email.

W innym przypadku człowiek nie jest świadomy, że ma w ogóle jakąś blokadę co wydłuża znacznie zorientowanie się, że istnieje w ogóle problem z pocztą oraz wydłuża samo rozwiązanie problemu z dostępem do poczty.

anonim 2020-06-23
Głosów 1: + 1 anonim

Dodaj komentarz